Doç.Dr.Bayram ÇETİN

DERSTEKİ SUNUMLAR

22.12.2012 15:02
ARAŞTIRMA MODELLERİ.pdf (6,1 MB) DENEYSEL DESENLER.pdf (198,1 kB) LİTERATÜR TARAMASI.pdf (2,2 MB) MAKALE İNCELEMESİ 1.pdf (2,4 MB) PROBLEMİN TANIMLANMASI.pdf (1,3 MB) VERİ ve TOPLAMA YOLLARI[1].pdf (4,1 MB)

Tez-Makale İnceleme Örnek Sunu

28.11.2012 21:43
MAKALE İNCELEMESİ 1.pptx (122 kB)

Nicel Araştırmalar model-istatistik-problem cümlesi ilişkisi

28.11.2012 21:42
Nicel Araştırmalar model-istatistik-problem cümlesi ilişkisi.docx (18,3 kB)

Dersin İçeriği ve Öğrenciden Yapması Beklenenler

28.11.2012 21:41
EB561 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.docx (26 kB)

Genel Bilgiler

17.11.2012 15:05
www.gantep.edu.tr/akademik/index.php?akadID=1000000186&bolum_id=605